Zapisnik sa redovite godišnje skupštine 2010.

Zapisnik sa redovite godišnje skupštine Saveza športova održane u srijedu,09.06.2010. u sali za sastanke političkih stranaka s početkom u 20 sati

Nazočni članovi:

 • Borislav Vidošić – predsjednik – ŽOK “N.Gradiška”
 • Krunoslav Hoffer – dopredsjednik – NK “Sloga”
 • Pavle Matošević -član (punomoć) – ŠK”Strmac”
 • Damir Gmajnić – član – STK “Strmac”
 • Mario Strinavić – član – ŠRU “Mrena”
 • Radomir Kovačević – član – RK”N.Gradiška”
 • Nada Ugrešić – član – KK”Obrtnik”
 • Vlatko Greiner – član – KK “N.Gradiška”
 • Ivica Đikić – član (punomoć) – ŽNK”Ježice”
 • Damir Javorović – član – TWDK “Vukovi”
 • Ivan Višić – član – AK “N.Gradiška”
 • Miroslav Samardžija – član – DŠR “N.Gradiška”
 • Darko Zečević – član (punomoć) – DŠR “Tomislav”
 • Goran Matijević – član – (punomoć) – KK”Strmac”
 • Bojan Bokan -član (punomoć) – MNK”NG-Unitas”
 • Branko Simić – član (punomoć) – MKK”Obrtnik”
 • Ivan Kovačević -član (punomoć) – NK”Slaven”
 • Zoran Beligoj – član (punomoć) – RK”Slavonka”
 • Josip Špoljarić -član (punomoć) – ŠRU “Klen”

Nenazočni članovi:

 • predstavnik BK ” N.Gradiška”
 • predstavnik DŠR “Šport za sve-Sloga”
 • predstavnik HPD “Strmac”
 • predstavnik MNK”Graničar”

Ostali nazočni:

 • Goran Nikiforov – član Teniskog kluba “Slavonski biser.N.G.”
 • Josip Bošnjak – član Športske udruge gluhih “N.Gradiška”
 • Hajrudin Patak – član Nadzornog odbora
 • Goran Bašić . predstavnik Gradske službe
 • Ivo Petranović – novinar
 • Antun Brađašević – novinar HR N.Gradiška
 • Tomislav Brnčić – tajnik

Sjednicu je otvorio predsjednik Vidošić, pozdravio sve nazočne i predložio dnevni red iz pozivnice za sjednicu. Isti je usvojen uz 1 glas “uzdržan”.

AD 1 OTVARANJE SKUPŠTINE I IMENOVANJE RADNIH TIJELA

Na prijedlog predsjednika Vidošića imenovani su nastavno:

 • zapisničar: Tomislav Brnčić – jednoglasno
 • ovjerovitelji zapisnika: Ivica Đikić, Vlatko Greiner – jednoglasno
 • verifikacijsko povjerenstvo: Damir Gmajnić – predsjednik, Nada Ugrešić, Mario Strinavić

Nakon pregleda vjerodostojnosti članstva i punomoći predsjednik Gmajnić je izvjestio da je nazočno 19 od 23 člana Skupštine i da će sve odluke i zaključci biti pravovaljani.

AD 2 IZVJEŠĆA ZA 2009.GODINU,RASPRAVA I USVAJANJE ISTIH

 • izvješće o radu

– u raspravi sudjelovali Vidošić, Brnčić, Višić, Javorović, Hoffer, Špojlarić, Gmajnić -prihvaćeno sa 18 glasova “za” i 1 “uzdržan”

 • financijsko izvješće

– u raspravi sudjelovali Vidošić, Brnčić, Višić,Javorović, Simić, Greiner i Hoffer -prihvaćeno sa 17 glasova “za” i 2 “uzdržana”

 • izvješće Nadzornog odbora

– u raspravi sudjelovali Brnčić, Patak, Simić Višić – prihvaćeno sa 17 glasova “za”, 1 “protiv”, 1 “uzdržan”

AD 3 AŽURIRANJE ČLANSTVA SKUPŠTINE

 • brisanje neaktivnih udruga
 1. MNK “Graničar” – jednoglasno

– neispunjavanje odredbi članka 12 i 14 Statuta – nije uključen u službeni sustav natjecanja, nije potpuno poslovno sposoban

 • primanje novih udruga
 1. Športska udruga gluhih “Nova Gradiška”

– ispunjavanje odredbi članka 12, 13, i 14 Statuta-  jednoglasno

 1. Teniski klub ” Nova Gradiška- Slavonski biser”

– ispunjavanje odredbi članka 12, 13 i 14 Statuta – 1 “uzdržan” 18 “za”

U raspravi su sudjelovali Vidošić, Matijević, Patak, Hoffer, Strinavić, Matošević, Nikiforov, Brnčić

Prijedlog Matijevića da se u sastav Skupštine primi i Škola rukometa “N.Gradiška” odbijen uz 2 glasa “za”, 1 “uzdržan” i 18 “protiv” – op. po ovoj točki dnevnog reda imali su pravo glasa i novoprimljene udruge

ŠR “N.Gradiška” odgovorit će se pismeno o razlozima neprimanja u sastav Skupštine.

AD 4 RAZLIČITO

U raspravi, bez posebnih zaključaka, sudjelovali su Matošević – još jednom o neprimanju ŠR “N.G.” u sastav Skupštine, Simić – ista tematika, Matijević – ista tematika, Hoffer – ista tematika, Samardžija – rad sa mladima, Javorović – rad sa mladima, Strinavić – dodatna sredstva za mlade reprezentativce

Bašić – pozdravna riječ u ime Gradske službe, Bošnjak – podaci o ŠUG ” N.Gradiška”, Matošević – preispitivanje prijema ŠR ” N.G.” na prvoj idućoj sjednici IO; glasovanjem 4 “za”  4 “uzdržana” i 12 “protiv” prijedlog nije prošao, Patak – tko je dobio 1.500,00 kn iz županijskog proračuna iz sredstava “pričuva”, Brnčić – sredstva je dobilo DŠR “N.Gradiška” za sudjelovanje na eurofestivalu, Petranović – liječnički pregledi, uređenje kluba športskih djelatnika uz prijedlog (prihvaćen jednoglasno) da se imenuje Povjerenstvo za uređenje tog prostora u sastavu Petranović, Greiner i Brnčić. Vidošić – obavijest o uvođenju internetske stranice Saveza i Patak – stalno objavljivanje vijesti s našeg Saveza u Posavskoj Hrvatskoj.

Kako više nije bilo rasprave niti zaključaka,predsjednik Vidošić zaključio je sjednicu u 21.55 sati.