Zapisnik s izborne skupštine Saveza sportova

Zapisnik sa Izborne skupštine Saveza održane u četvrtak, 12.05.2011. u sali za sastanke političkih stranaka s početkom u 19 sati

Nazočni članovi:

 1. Borislav Vidošić – predsjednik – ŽOK “Nova Gradiška”
 2. Krunoslav Hoffer – dopredsjednik – NK ” Sloga”
 3. Ivan Višić – član – AK “Nova Gradiška”
 4. Hajrudin Patak – član – BK “Nova Gradiška”
 5. Damir Gmajnić – član – DŠR “Nova Gradiška”
 6. Boris Šalinski – član – DŠR ” Sport za sve -Sloga”
 7. Darko Zečević – član – DŠR ” Tomislav”
 8. Borivoj Bilopavlović – član – HPD “Strmac”
 9. Vlatko Greiner – član – KK”Nova Gradiška”
 10. Goran Matijević – član – KK “Strmac”
 11. Nada Ugrešić – član – KK ” Obrtnik”
 12. Milivoj Žakula – član – MNK ” NG- Unitas”
 13. Branko Simić – član – MKK “Obrtnik”
 14. Ivica Đikić – član – NK ” Slaven”
 15. Ivan Sertić – član – RK ” Nova Gradiška”
 16. Josip Kuš – član – RK ” Slavonka”
 17. Hrvoje Jurinović – član – STK ” Strmac”
 18. Pavle Matošević – član – ŠK ” Strmac”
 19. Goran Funes – član – ŠRU ” Klen”
 20. Dalibor Petrović – član – ŠRU ” Mrena”
 21. Josip Bošnjak – član – ŠUG ” Nova Gradiška”
 22. Damir Javorović – član – TKD ” Vukovi”
 23. Marko Brčić – član – TK “Nova Gradiška-Slavonski Biser”
 24. Vinko Đukić – član – ŽNK”Ježice”

Ostali nazočni:

 1. Sandra Ivanović
 2. Štefica Bruvo
 3. Mirjana Šebalj-Meglajec
 4. Antun Brađašević
 5. Ivo Petranović
 6. Tomislav Brnčić
 7. Josip Mikšić

Sjednicu je otvorio predsjednik Vidošić, pozdravio sve nazočne, i predložio dnevni red iz pozivnice za sjednicu. Isti je usvojen jednoglasno, bez posebne rasprave.

AD 1 OTVARANJE SKUPŠTINE I IMENOVANJE RADNIH TIJELA

Na prijedlog predsjednika Vidošića i delegata Sertića većinom glasova su imenovana radna tijela nastavno:

 • radno predsjedništvo – Vidošić, Hoffer, Ugrešić – 15 glasova za
 • zapisničar – Brnčić – jednoglasno
 • ovjerovitelji zapisnika – Simić, Greiner – jednoglasno
 • verifikacijsko – izborno povjerenstvo – Đikić, Žakula, Višić – jednoglasno

AD 2 IZVJEŠĆA ZA 2010 GODINU

– nisu čitana, a izvješće o radu Nadzornog odbora skinuto sa dnevnog reda zbog nepotpisanosti i nenazočnosti predsjednika Oršanića

AD 3 RASPRAVA O IZVJEŠĆIMA I USVAJANJE ISTIH

U raspravi su sudjelovali:
Višić – nezadovoljan radom Saveza zbog nebavljenja razvojem športa, zašto su za školovanje smanjena sredstva, nema kriterija za raspodjelu sredstava, troškovi službenih putovanja u Biograd preveliki
Vidošić – objašnjava raspodjelu sredstava za školovanje, pokušaj rješenja problema liječničkih pregleda i troškove službenih putovanja u Biograd
Sertić – imamo sustavno financiranje iz Grada, raspodjela nije korektna, treba naći nove izvore financiranja, tko je dobio sredstva “pričuve”
Vidošić – objašnjava o korisnicima sredstava “pričuve”
Ugrešić – kuglanje je težak sport i puno košta
Matijević – zašto se ne osiguraju sredstva i iz drugih izvora
Matošević – članovi IO su bili povlašteni, Nadzorni odbor nije dobro radio, traži objašnjenje troškova održavanja objekata
Vidošić – objašnjava troškove održavanja objekata
Gmajnić – 40 godina sam u sportu, htjeli smo pomoći svima
Greiner – nije istina da su udruge članova IO bile povlaštene
Žakula – odgovara Višiću o povelji HOO i (ne)utjecaju politike na sport
Višić – kakva je to raspodjela sredstava za objekte, pokušat ću utjecati na to da se raspodjela sredstava vrši izvan Saveza
Hoffer – ponosan sam na naš rad u posljednje dvije godine, premalo smo dobili iz Županije, gradski stadion koriste mnogi
Brnčić – objašnjava tko je sve dobio sredstva iz stavke “pričuva”
Javorović – trošimo dosta sredstava za najam dvorana, tko je dobio sredstva iz HOO, treba educirati stručne osobe

Nakon zaključene rasprave izvršeno je glasovanje o izvješćima i to:

 • IZVJEŠĆE O RADU – 17 glasova “za”, 5 glasova “protiv”, 1 glas “uzdržan”
  – izvješće prihvaćeno većinom glasova
 • FINANCIJSKO IZVJEŠĆE – 17 glasova “za”, 5 glasova “protiv”, 1 glas “uzdržan”
  – izvješće prihvaćeno većinom glasova
 • IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA
  – 23 glasa “za” da se skine sa dnevnog reda

AD 4 RAZRJEŠENJE STAROG SAZIVA SKUPŠTINE I UTVRĐIVANJE NOVOG SAZIVA

-U skladu sa člancima 21 i 22 Statuta,razrješuje se stari saziv Skupštine jednoglasno / op.23 glasa “za”

AD 5 IZBORI I IMENOVANJE ZA NOVI IZBORNI MANDAT

 • predsjednika
  – u skladu sa člancima 13 i 14 Poslovnika o radu Skupštine i članka 32 Statuta, verifikacijsko – izborno povjerenstvo je utvrdilo 2 kandidata za predsjednika i to Goran Matijević iz KK ” Strmac” i Borislava Vidošić iz ŽOK ” Nova Gradiška”
  – u skladu sa člankom 12 Poslovnika o radu Skupštine, nakon provedenog tajnog glasovanja utvrđeni su rezultati nastavno:
 1. Goran Matijević – 8 glasova
 2. Borislav Vidošić – 16 glasova
  – u skladu sa člankom 12 Poslovnika o radu Skupštine i članka 23 Statuta za predsjednika u novom izbornom mandatu od 4 godine izabran je Borislav Vidošić
 • članova Izvršnog odbora
  – u skladu sa člankom 15 Poslovnika o radu Skupštine i članka 26 Statuta, za članove IO, na prijedlog predsjednika Vidošića, sa 17 glasova “za i 7 glasova “protiv” izabrani su:
 1. Borislav Vidošić – predsjednik
 2. Krunoslav Hoffer – dopredsjednik
 3. Marko Brčić – član
 4. Ivica Đikić – član
 5. Goran Funes -član
 6. Vlatko Greiner – član
 7. Josip Kuš – član
 8. Nada Ugrešić – član
 9. Milivoj Žakula – član
 • članovi Nadzornog odbora
  – u skladu sa člankom 12 Poslovnika o radu Skupštine i članka 42 Statuta,za članove NO sa 17 glasova “za” i 7 glasova “protiv” izabrani su:
 1. Ivan Šimunović
 2. Štefica Bruvo
 3. Bojan Bokan

AD RAZLIČITO
– u raspravi su sudjelovali Matijević, Gmajnić, Sertić, Petranović, Mikšić, Brađašević, Simić i Matošević, uz čestitke novom vodstvu i sa željom za kvalitetnijim radom u novom mandatu
-kako više nije bilo rasprava, prijedloga nit zaključaka, predsjednik Vidošić je zaključio rad Skupštine u 21,05 sati

Zapisnik vodio : Tomislav Brnčić
Zapisnik ovjeravaju: Branko Simić i Vlatko Greiner