Zapisnik s 40. sjednice IO

ZAPISNIK sa 40. sjednice IO održane 01.03.2011.u prostoriji Saveza s početkom u 18 sati

NAZOČNI ČLANOVI:

 1. Borislav Vidošić
 2. Krunoslav Hoffer
 3. Nada Ugrešić
 4. Damir Dević
 5. Damir Gmajnić
 6. Vlatko Greiner
 7. Milivoj Žakula
 8. Ivica Đikić (op. nazočan od 3.točke dnevnog reda)

OSTALI NAZOČNI:

 1. Hajrudin Patak – član Nadzornog odbora
 2. Tomislav Brnčić – tajnik

Sjednicu j otvorio predsjednik Vidošić, pozdravio sve nazočne, utvrdio da sjednici nazoči dostatan broj članova za pravovaljano odlučivanje i predložio dnevni red za sjednicu iz pozivnice. Isti je usvojen jednoglasno, bez rasprave.

AD 1 PRIHVAĆANJE ZAPISNIKA SA 39 SJEDNICE SA 39.SJEDNICE IO

– na prijedlog predsjednika Vidošića izvršena je zamjena alineja 3 i 10 u točki 3 i dopunjena alineja 12 u smislu pisanog odgovora predsjednika Vidošića predsjedniku RK “Nova Gradiška”; nakon toga zapisnik je usvojen jednoglasno – op. uz usvojene promjene i dopune

AD 2 OSVRT NA ODRŽANU PRIREDBU “IZBOR SPORTAŠA 2010 GODINE

– nakon kratkog osvrta Vidošića, Brnčića i Hoffera, osvrt/izvješće prihvaćeno jednoglasno uz pohvale na organizaciji priredbe

AD 3 DONOŠENJE ODLUKE O SREDSTVIMA ZA ŠKOLOVANJE STRUČNIH OSOBA

– nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi nazočni,zaključeno je većinom glasova nastavno:

 1. sve kandidature za sredstva uzimaju se u obzir,uz zaključak da se odobrena sredstva doznače klubovima odmah po ispunjenju uvjet – OP. DOSTAVE DOKAZE O ŠKOLOVANJU, ODNOSNO UPISU NA ŠKOLOVANJE, sredstva se odnose na školovanje trenera, dok se zahtjevi za školovanje sudaca ne prihvaćaju/ ne odobravaju
 2. odobravaju se sredstva idućim udrugama i u idućim iznosima
 • NK ” Sloga” – 3.000,00 kn
 • RK” Nova Gradiška” – 3.000 00 kn
 • TDK “Vukovi” – 3.000,00 kn
 • ŽOK “Nova Gradiška” – 3.000,00 kn
 • AK ” ova Gradiška” – 1.500,00 kn
 • RK “Slavonka” – 1.500,00 kn

Opaska: sredstva odobrena AK “Nova Gradiška” i RK “Slavonka” manja su u odnosu na ostale udruge jer su iste već dobile sredstva za te namjene u 2009. i 2010. godini

AD 4 RAZLIČITO

 1. Financijsko izvješće o izvršenju Programa javnih potreba za 01/11, prihvaćeno jednoglasno, bez rasprave
 2. Molbe udruga za sredstvima “pričuve”

– nakon rasprave svih nazočnih, zaključeno je jednoglasno da se sredstva odobravaju idućim udrugama i u idućim iznosima:

 1. RK “Slavonka”  2.000,00 kn (proslava 50-te obljetnice kluba)
 2. HPD “Strmac”   1.500,00 kn ( održavanje objekta na izletištu)
 3. BK “Nova G.”     1.000,00 kn ( sudjelovanje 2 boksača na kadetskom prvenstvu Hrvatske)
 4. STK “Strmac”       500,00 kn (turnir u čast Dana grada)
 5. ŠUG “Nova G.”    500,00 kn (prvenstvo Hrvatske u kuglanju za žene)

-udrugama pod brojevima 1,3 i 4 sredstva doznačiti odmah, a udrugama pod brojevima 2 i 5 na idućoj dotaciji iz Grada

 1. Pošta, ostalo aktualno
 1. zahtjev RK “Veterani” i RK “Graničar” za prijem u članstvo Saveza primljeno na znanje; o istome će se odlučiti na idućoj sjednici IO, odnosno prema Statutu na Skupštini
 2. utvrđuje se satnica korištenja dvorane za male sportove kako slijedi:
 • ponedjeljak
 • BOKS – 19-21 sati
 • utorak
 • STOLNI TENIS- 18-20 sati
 • srijeda
 • BOKS-  19-21 sati
 • četvrtak
 • STOLNI TENIS 17-19 sati
 • KARATE-19-20 sati
 • STOLNI TENIS   20-21 sati
 • petak
 • STOLNI TENIS – 18-20 sati
 • BOKS -20-22 sati

-neformalne skupine nemaju pravo korištenja dvorane
-korisnici dvorane mogu, u slučaju pripreme važnijih natjecanja, koristiti dvoranu i u drugo moguće vrijeme

 1. zahvaljuje se ŠRU “Klen” na pozivnici za godišnju skupštinu – op.bio nazočan predsjednik Vidošić
 2. primljeno na znanje Rješenje o kategorizaciji stvaratelja arhivskog gradiva Državnog arhiva u S.B.