Zapisnik s 39. sjednice IO

Zapisnik sa 39.sjednice IO održane 18.01 2011.u prostoriji Saveza s početkom u 18 sati

Nazočni članovi:

 1. Borislav Vidošić – predsjednik
 2. Krunoslav Hoffer – dopredsjednik
 3. Ivica Đikić
 4. Vlatko Greiner
 5. Damir Gmajnić
 6. Nada Ugrešić
 7. Milivoj Žakula

Izočni članovi:

 1. Damir Dević

Ini nazočni:

 1. Ivo Petranović
 2. Tomislav Brnčić – tajnik

Sjednicu je otvorio predsjednik Vidošić, pozdravio sve nazočne, utvrdio da sjednici nazoči dostatan broj članova za pravovaljano odlučivanje i predložio dnevni red iz pozivnica za sjednicu. Isti je usvojen jednoglasno, bez posebne rasprave

AD 1 Prihvaćanje zapisnika sa 38.sjednice IO

– u raspravi su sudjelovali Vidošić, Brnčić i Žakula, nakon čega je zapisnik usvojen jednoglasno, uz obvezu izvršenja svih zaključaka

AD 2 Donošenje krajnje odluke o prijedlogu Povjerenstva za izbor sportaša 2010.godine

– u raspravi su, nakon uvodne riječi predsjednika Povjerenstva Petranovića, sudjelovali svi nazočni, a zaključeno je nastavno:

 1. priredba će se održati 28.01.2011. s početkom u 19 sati u Gradskoj vijećnici (službeni dio) i restoranu Maksimilijan (svečani dio)
 2. priredbu će voditi predsjednik Povjerenstva Ivo Petranović, uz uobičajeni protokol
 3. osigurati nagrade iz Propisnika o izboru,poslati nagrađenima i gostima pozivnice,osigurati za nagrađene dame i ekipe cvijeće i osigurati slikanje priredbe
 4. promijeniti članak 8 Pravilnika u kojem se broj nagrada za nadarene povećava sa “do 5” na “do 10”
 5. nagrađeni.

 

 1. momčad
  NK “SLOGA” 2/ RK “NOVA GRADIŠKA 3/ ŠRU “MRENA”
 2. ekipa
  ŽOK “NOVA GRADIŠKA” 2/ KK”OBRTNIK” 3/ RK “SLAVONKA”
 3. sportaš
  BOJAN BOKAN, ZDRAVKO ZAUŽEL, TOMISLAV PEIĆ
 4. sportašica
  IRIS IVANIŠ, MARIJA GAŠPAROVIĆ, JASNA ČULINA
 5. podvig godine
  MARIO ŠPOLJARIĆ
 6. uzorno sportsko držanje
  KK “OBRTNIK”
 7. trener godine
  DAMIR RUNJAŠ
 8. nadareni sportaši
  STJEPAN VIŠIĆ, DAVID VIDIĆ, BARBARA SOKIĆ, JELENA JURIŠIĆ, MARIN PASTULOVIĆ, FILIP POTUROVIĆ, LUKA BLAZINA, VEDRAN KUŠENIĆ, TOMISLAV LALIĆ, KLARA VUKŠIĆ
 9. školski sport
  ŠSK “GIMNAZIJALAC”
  MARIJA KATARINA – GIMNAZIJA
  FILIP PRŠA – ETŠ
  JOSIP FILKOVIĆ – IOŠ
  TENA VALENTIĆ -OŠ LJ.GAJ
  FILIPA MILOŠ –  OŠ M. LOVRAK
 10. pisano priznanje posmrtno
  ŽELJKO LEVIS, MILAN TOMIĆ
 11. pisano priznanje
  DRAGO CVITIĆ, KRUNOSLAV MULAC, MIRJANA ŠEBALJ MEGLAJAC, MIRELA TOMIĆ, SAŠA TANČAK
 12. brončana medalja
  KREŠIMIR ČALUŠIĆ, IVAN ŠIMUNOVIĆ, DARINKO BEŠLIĆ
 13. srebrna medalja
  JOZO BUNGIĆ, DAMIR DEVIĆ, RADOMIR DUMIČIĆ
 14. zlatna medalja
  KRUNOSLAV HOFFER, MARIO LATAL, MIROSLAV VREBAC
 15. mala plaketa
  ZLATKO BOROŠ, DAMIR GMAJNIĆ
 16. velika plaketa
  BRANKO SIMIĆ

AD 3 Različito

– u u raspravi sudjelovali svi nazočni,a zaključeno je jednoglasno ili većinom glasova nastavno:

 1. usvaja se financijsko izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba za 2010.godinu; u kontekstu toga zahvaljuje se Gradu na doznakama dotacija u cijelosti
 2. usvaja se izvješće Povjerenstva o popisu imovine i obveza
 3. primljen na znanje zapisnik sa Izvanredne skupštine RK “SLAVONKA”; izraženo zadovoljstvo promjenama odgovorne osobe i načina rada
 4. odobrava se MNK “NG-UNITAS” potpora u visini 5.000,00 kn iz sredstava pričuve za 2011. godinu za takmičenje juniora; u sklopu toga odobrava se isplata 1. dijela u visini 2.000,00 kn u veljači ove godine
 5. odobrava se kupnja poklona za reprezentaciju Hrvatske u malom nogometu koja će gostovati u Novoj Gradiški u visini 700,00 kn
 6. molbe udruga  za sredstvima za školovanje stručnih osoba se trenutno ne prihvaćaju, odnosno za 20 dana će se raspisati natječaj za ta sredstva i o istima će  se odlučivati na posebnoj sjednici IO
 7. predsjednik Vidošić će pokušati riješiti problem povećanog plaćanja sportske dvorane ETŠ, op. dosadašnje terećenje je iznosilo 125.000,00kn godišnje, a novo zbog PDV-a 153.750,00 kn, a za koje nemamo izvore plaćanja
 8. u dvorani za male sportove izvjesiti “kućni red” koji korisnici iste moraju poštivati – dolazak i odlazak sa treninga, urednost, neometanje drugih i ostalo prirodno za korištenje dvorane
 9. uputiti molbu Gradu za dodatnim sredstvima za plaćanje projektne dokumentacije za adaptaciju naše kuće za odmor u Biogradu prema ugovoru broj 4/2010 između Saveza sportova i tvrtke Entazis; u sklopu toga odobrava se potpisivanje navedenog ugovora odmah po prispijeću ugovorenog iznosa iz gradskog proračuna
 10. doznačiti RK “SLAVONKA” sva ustegnuta sredstva iz 2010. godine i prve dotacije za 2011. godinu; tražiti od istih izvješće za 01-06 /2011
 11. odobrava se korištenje naše kuće za odmor u Biogradu u intervalu 21.-23.01.2011. članovima RK “SLAVONKA” prema uobičajenim uvjetima za izvansezonsko korištenje
 12. primljeno na znanje pismo predsjednika RK “NOVA GRADIŠKA” o problematici razvoja sporta; predsjednik Vidošić će uputiti Klubu pismeni odgovor
 13. primljeni na znanje Novogradiški glasnici brojevi 7 i 8; u broju 7 akceptirane Izmjene i dopune Proračuna Grada za 2010. u kojem je vidljivo povećanje sredstava za sport u visini 50.000,00kn
 14. zahvaljuje se NK “SLOGA” na zahvalnici za pomoć pri obilježavanju 100 godina nogometa u Novoj Gradiški
 15. prepirka TKD “VUKOVI” i Silvija Ivanka nije razmatrana, tj. isti trebaju sami riješiti svoje probleme

Kako više nije bilo rasprave niti zaključaka/odluka,predsjednik je zaključio sjednicu u 21.10 sati

zapisnik vodio: TOMISLAV BRNČIĆ – tajnik