Zapisnik s 37. sjednice IO

Zapisnik sa 37.sjednice IO održane 12.10.2010. – 1.dio i 19.10.2010. – 2.dio u prostoriji Saveza s početkom u 18 i 19 sati

Nazočni članovi:

 1. Borislav Vidošić
 2. Krunoslav Hoffer
 3. Nada Ugrešić
 4. Ivica Đikić
 5. Milivoj Žakula
 6. Damir Gmajnić
 7. Vlatko Greiner
 8. Damir Dević

Ostali nazočni:

 • Tomislav Brnčić – tajnik

Sjednicu je otvorio predsjednik Vidošić, pozdravio sve nazočne, utvrdio da postoji kvorum za donošenje svih odluka i predložio dnevni red iz pozivnice za sjednicu.

Isti je usvojen jednoglasno, bez posebne rasprave.

AD 1 Usvajanje zapisnika sa 36. sjednice IO

U raspravi su sudjelovali Žakula, Vidošić i Hoffer, a zaključeno je nastavno:

 • prihvaća se zapisnik jednoglasno i u cijelosti,uz zaključak da se NK “Slavonac” Nova Kapela za tiskanje monografije može pomoći samo sa 500,00 kn i da se RK “Slavonka” napiše dopis da u roku 10 dana mora postupiti po zaključku 35.sjednice IO

AD 2 Financijsko izvješće o poslovanju kuće za odmor u Biogradu

– u raspravi sudjelovali Vidošić, Brnčić, Ugrešić i Hoffer, a zaključeno je nastavno:

 • usvaja se izvješće jednoglasno i u cijelosti
 • iduće godine raditi više na propagandi, kako bi kapaciteti bili još popunjeniji
 • tužiti Darija Đanić ako ne vrati dug iz 2009.godine
 • sredstva u visini 1.650,00 kn prebaciti sa zagrebačke banke na splitsku banku, budući je odlučeno da se fotokopirni uređaj plati iz sredstava zagrebačke, a ne splitske banke

AD 3 Različito

– u raspravi sudjelovali Žakula, Gmajnić, Ugrešić, Vidošić i Brnčić, a zaključeno je nastavno:

 1. prihvaća se jednoglasno i u cijelosti financijsko izvješće o izvršenju Programa javnih potreba za 08-09/2010
 2. pozvati na jednu od idućih sjednica gos.Zečić radi razgovora oko ulaganja u našu kuću za odmor u Biogradu
 3. informacija o odbacivanju krivične prijave protiv Zlatka Magića prihvaćena sa nevjericom ,kao i način dostave obavijesti iz ODO-a – op. obična pošta, bez rješenja/odluke; u kontekstu toga uputit će se ODO-u pismo prigovora
 4. odobravaju se molbe udrugama i to:
 • NK “Sloga” 10.000,00 kn za proslavu 100-te obljetnice Kluba
  5.000,00 kn iz pričuve
  4.000,00 kn iz programa za Dan grada
  1.000,00 kn iz poslovanja Biograda
 • MNK “NG-Unitas” 1.000,00 za malonogometni memorijal Cvitković – Vukšić
  1,000,00 kn iz programa za Dan grada
 • MKK “Obrtnik” 1.000,00 kn za gostovanje u Austriji
  1.000,00 kn iz pričuve (međunarodna suradnja)
 • Društvo naša djeca 1.000,00 kn za humanitarnu utrku
  1.000,00 kn iz pričuve

AD 4 Utvrđivanje Prijedloga programa javnih potreba za 2011.godinu

 • nakon sveobuhvatne rasprave po prispjelim materijalima udruženih članica svih nazočnih,jednoglasno je utvrđen prijedlog nastavno: