Zapisnik s 34. sjednice IO

Zapisnik sa 34. sjednice IO održane 27.04.2010. u prostoriji Saveza s početkom u 19 sati

Nazočni članovi:

 • Borislav Vidošić – predsjednik
 • Damir Dević – član
 • Ivica Đikić – član
 • Damir Gmajnić – član
 • Vlatko Greiner – član
 • Miroslav Matošević – član
 • Nada Ugrešić – član

Ostali nazočni:

 • Tomislav Brnčić – tajnik

Izočni članovi:

 • Krunoslav Hoffer – dopredsjednik
 • Milivoj Žakula – član

Sjednicu je otvorio predsjednik Vidošić, pozdravio sve nazočne,objasnio izostanak dvojice članova IO, utvrdio da je na sjednici nazočno 7 od 9 članova i da će sve odluke i zaključci biti pravovaljani i predložio dnevni red iz pozivnice za sjednicu. Isti je usvojen jednoglasno, bez rasprave.

AD 1 Prihvaćanje zapisnika sa 33. sjednice IO

 • prihvaćen jednoglasno, uz izmjenu u točki AD 3/3 da se obitelj koja je tražila pokroviteljstvo za malonogometni turnir ne zove Pića nego Ivanišević

AD 2 Donošenje odluke u svezi pripreme sezone za boravak gostiju u našoj kući za odmor u Biogradu

 • nakon uvodne riječi predsjednika Vidošića i rasprave svih nazočnih, jednoglasno je zaključeno nastavno:
 1. otići u Biograd najkasnije do 15. 05. 2010. / Vidošić, Brnčić / i učiniti iduće:
 • očistiti cijeli objekt / 2 spremačice / i okrečiti kuhinju i predsoblje kuhinje / 1 ličilac /
 • kupiti i montirati 2 kreveta,2 ormara i 2 noćna ormara / Vidošić, Brnčić /
 • kupiti plinski roštilj / Vidošić, Brnčić /
 • kupiti električni trimer i pokositi travu / Vidošić, Brnčić  /
 • prevesti sve kupljeno i radnike iznajmljenim kombijem
 • poduzeti radnje za ugradnju klizne kapije / najkasnije nakon završetka sezone /
 • kupiti nedostajuće za kuću / plahte,jastučnice,potrošni materijal,alat i drugo /
 • prva soba desno u prizemlju biti će za prijem stranaka i članova IO koji mogu tu boraviti za vrijeme službenog ili privatnog dolaska
 • druga soba desno u prizemlju biti će soba za domara
 1. prihvaća se ponuda OŠ S.P.Selo za boravak njihovih učenika i nastavnika u razdoblju od 02. -09. kolovoza 2010. / op. cijeli objekt/
 2. domarki Nadi Ugrešić odobrava se honorar za 07. i 08. 2010. u visini 7.000,00 kn / 2x 3.500,00 /
 • uz putne troškove u dolasku i odlasku
 1. tajnik Brnčić biti će odgovorna osoba u kući na početku i kraju sezone
 2. za opremu,popravak i službena putovanja / op priprema sezone / uložit će se iznos od cca.20.000

AD 3 Različito

 • godišnja skupština

– održati istu prije godišnjih odmora sa uobičajenim dnevnim redom za redovitu godišnju skupštinu

 • financijsko poslovanje za 01.-03. 2010.

– usvojeno jednoglasno bez posebne rasprave

 • molbe udruga
 1. odobrava se DŠR “Nova Gradiška” iznos od 2.000,00 kn za nastup njihovih predstavnika na 17. festivalu sportske rekreacije Hrvatske u Vrsaru
 2. odobrava se TK “Slavonski biser-Nova Gradiška” iznos od 1.500,00 kn za uključivanje kluba u natjecanje županijske lige i dosadašnje troškove natjecanja
 3. odobrava se NK “Slavonac” Nova Kapela plaćanje određene usluge tiskanja monografije kluba / op. najviše 500,00 kn / ,uputiti dopis klubu
 4. ne odobrava se molba ŠUG “Nova Gradiška” / športska udruga gluhih / za financijskom pomoći pri kupnji trenirki i patika / za isto nema sredstava niti se za istu namjenu odobravaju /
 5. odobrava se,shodno odluci sa 33. sjednice IO, ŠR “Nova Gradiška”/školi rukometa / plaćanju računa za sportske nagrade u visini do 800,00 kn
 6. pošta
 • primaju se na znanje Novogradiški glasnici 2 i 3
 • odobrava se  DVD “Nova Gradiška ” korištenje naše kuće za odmor u Biogradu u razdoblju od 14.-16. 05.2010. uz naknadu od 1.000,00 kn
 • HVIDR-i Nova Gradiška platiti račune / troškove / održavanja gradske kuglačke lige u visini 6.000,00 kn odobrenom iznosu u Programu javnih potreba za 2010 godinu

Kako nije više bilo pošte, prijedloga i zaključaka, predsjednik je zaključio sjednicu u 20.15 sati.

zapisnik vodio Tajnik: Tomislav Brnčić

zapisnik ovjerava nakon usvajanja Predsjednik: Borislav Vidošić