Raspored korištenja dvorane ETŠe

RASPORED A TJEDAN
PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
SLOBODNI TERMINI OD 13:10 – SLOBODNI TERMINI OD 15:35 SLOBODNI TERMINI OD 17:15 – 5 SATI ZA UTAKMICE
18:30 MNK UNITAS KK NOVA GRADIŠKA ŽOK NOVA GRADIŠKA RK SLAVONKA RK BD GRUPPE
19:30 pauza za dezinfekciju
20:00 HMNK URIJE RK SLAVONKA RK BD GRUPPE KK NOVA GRADIŠKA ŽOK NOVA GRADIŠKA

TERMINI ZAKUPLJNI OD STRANE SAVEZA SPORTOVA
SLOBODNI TERMINI KOJI KORISNICI MOGU SAMI ZAKUPITI

RASPORED B TJEDAN
PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
SLOBODNI TERMINI OD 15:35 SLOBODNI TERMINI OD 17:15 – SLOBODNI TERMINI OD 13:10 – 5 SATI ZA UTAKMICE
18:30 MNK UNITAS KK NOVA GRADIŠKA ŽOK NOVA GRADIŠKA RK SLAVONKA RK BD GRUPPE
19:30 pauza za dezinfekciju
20:00 HMNK URIJE RK SLAVONKA RK BD GRUPPE KK NOVA GRADIŠKA ŽOK NOVA GRADIŠKA

TERMINI ZAKUPLJNI OD STRANE SAVEZA SPORTOVA
SLOBODNI TERMINI KOJI KORISNICI MOGU SAMI ZAKUPITI