PJP U SPORTU GRADA NOVA GRADIŠKA U 2020 GOD.

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU
GRADA NOVA GRADIŠKA U 2020. GODINI

Prilog I

RASPODJELA NOVČANIH SREDSTAVA 
( A+B+C )
1.450.000,00 kn
AFUNKCIONALNI PROGRAM (1+2+3) 1.255.000,00 kn
POTPORE UDRUGAMA(1.1.+1.2.) 982.000,00
1.1. redovita sredstva588.650,00
1.2. sredstva za mlade393.350,00
KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA
(2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.)
203.000,00
2.1. sportska dvorana ETŠ (rk, žrk, žok, koš., karate, dšr, mnk)60.000,00
2.2. kuglana (KK Obrtnik 20, MKK N. Gradiška 20, BAM 15)55.000,00
2.3. sportska dvorana IOŠ-e (košarka)6.000,00
2.4. teniski tereni (teniski klub)20.000,00
2.5. ostale dvorane (atletika 5, karate 4, boks 3)12.000,00
2.6. stadion NK „Sloga“25.000,00
2.7. stadion NK „Slaven“25.000,00
POSEBNI I ZAJEDNIČKI PROGRAMI
3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5+3. 6
70.000,00
3.1. izbor sportaša godine15.000,00
3.2. školovanje stručnih osoba12.000,00
3.3. olimpijada dječjih vrtića2.000,00
3.4. priredbe za Dan grada10.000,00
3.5. memorijalni turniri6.000,00
3.6.suorganizacija zimske lige25.000,00
BADMINISTRATIVNI PROGRAM
( 1+2)
125.000,00
1 .BRUTO PRIMANJA ZAPOSLENIKA (bruto plaća + porezi)88.000,00
MATERIJALNI TROŠKOVI
(knjgovodstveni servis, zakup poslovnog prostora, putni nalozi, struja, grijanje, telefon, uredski mat. i ostali troškovi)
37.000,00
CPRIČUVA70.000,00
Razni programi nastali tijekom godine, koji nisu planirani (npr. ulazak u viši rang natjecanja, plasman na Državna prvenstva, plasman u Kup takmičenju, nagrada za iznimne uspjehe, itd.) a prema odlukama IO Saveza