OBAVIJEST(PROR-POT OBRAZAC)

Poštovani !

              U prilogu dopisa dostavljamo Vam obrazac PROR- POT odnosno Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava Kluba koji proizlazi iz članka 6. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i članka 14. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija, a treba ga ispuniti za period od 01.01. – 31.12.2019.g., budući se Vaš Klub financirao sredstvima Saveza sportova Nova  Gradiška.

               Financijsko izvješće treba sadržavati samo izvješće o primljenim i utrošenim sredstvima            ( za članarinu, kotizaciju, trošak domaćih, trošak gostujućih utakmica,najam dvorane, kuglane i trošak održavanja stadiona) koja je Savez sportova Nova Gradiška doznačio Klubu u periodu                   od 01.01.- 31.12.2019.g.

              Klubovi koji ne dostave tražene podatke neće moći biti financirani sredstvima Saveza.

             Rok dostave traženih podataka u Savez je 02.03.2020.

           S poštovanjem!

                                                                                                                 Predsjednik:

                                                                                                              Borislav Vidošić

              .