Obavijest i Poziv

Obavijest i PozivU svrhu izrade prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Nove Gradiške ,obaviještavamo Vas kako ste obavezni dostaviti Savezu (udruge koje žele biti javna potreba u sportu za 2020.)  slijedeću  dokumentaciju.

1.Osnovne podatke  o klubu (SAMO AKO JE BILO PROMJENA U ODNOSU NA PROŠLU GODINU ILI AKO NISU RANIJE DOSTAVLJENI)


– naziv Kluba ,sjedište i adresa,broj telefona i telefaksa, e-mail adresa
– matični broj
– kopiju potvrde o OIB- u
– žiro račun i naziv banke
– predsjednik kluba, adresa, telefon, mobitel
– tajnik kluba, adresa, telefon, mobitel
– adresa na koju će Vam se dostavljati pošta
– važeće rješenje Ureda državne uprave
– obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju kluba prema NKD

– izvod iz Registra (udruga, sportskih djelatnosti, neprofitnih organizacija)

kopiju ovjerenog Statua udruge usklađenog sa Zakonom o udrugama ovjeren od strane Ureda državne uprave

2. OBVEZNA DOKUMENTACIJA

ovjeren i potpisan zapisnik sa posljednje Skupštine kluba u 2019.g.
mjesto i satnica održavanja treninga
tablice i rezultate za proteklu natjecateljsku sezonu svih kategorija
raspored natjecanja – nastupa svih kategorija u 2019/2020 godini
završni račun za 2018.godinu   ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe i ovjeren od FINA- e, te skraćeni završni račun sa specifikacijom svih prihoda i rashoda ovjeren pečatom i potpisan od strane ovlaštene osobe
– plan i program  rada za 2020. godinu                                                                                                                                        – financijski plan za 2020.godinu

dokumenti koji dokazuju
 a) stupanj natjecanja svih kategorija u sezoni 2019/2020
 b) obavezne troškove službenih utakmica ( domaćih i gostujućih), članarina i kotizacija
 c) popis registriranih članova- natjecatelja, ime i prezime, datum rođenja, broj sportske iskaznice u tekućoj godini

 d) uvjerenje nadležnog suda da se protiv svih ovlaštenih osoba za zastupanje udruge ne vodi kazneni postupak i da nisu pravomoćno osuđeni za kazneno djelo

 e) potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu ( ne starijem od 30 dana)

f) Licence trenera

Sva dokumentacija mora biti ovjerena pečatom udruge i potpisom ovlaštene osobe.

ROK ZA DOSTAVU TRAŽENE DOKUMENTACIJE NAJKASNIJE DO 25.11. 2019. na adresu Saveza sportova Trg kralja Tomislava 5/1


Udruge – klubovi koji na vrijeme i u cijelosti ne dostave traženu dokumentaciju neće biti uvršteni u prijedlog Programa javnih potreba za 2020. godinu.

      Sva dostavljena dokumentacija koristiti će se za kasnije raspisani Natječaj za raspodjelu financijskih sredstava po udrugama u Programu javnih potreba u sportu Grada za 2020. godinu.                                                                              

                                                                                                       Predsjednik :

                                                                                                     Borislav Vidošić