Obavijest i poziv

Obavijest i Poziv

U svrhu izrade prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Nove Gradiške ,obaviještavamo Vas kako ste obavezni dostaviti Savezu (udruge koje žele biti javna potreba u sportu za 2021.) slijedeću dokumentaciju.

1.Osnovne podatke o klubu (SAMO AKO JE BILO PROMJENA U ODNOSU NA PROŠLU GODINU ILI AKO NISU RANIJE DOSTAVLJENI)

– naziv Kluba ,sjedište i adresa,broj telefona i telefaksa, e-mail adresa
– matični broj
– kopiju potvrde o OIB- u
– žiro račun i naziv banke
– predsjednik kluba, adresa, telefon, mobitel
– tajnik kluba, adresa, telefon, mobitel
– adresa na koju će Vam se dostavljati pošta
– važeće rješenje Ureda državne uprave
– obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju kluba prema NKD
– izvod iz Registra (udruga, sportskih djelatnosti, neprofitnih organizacija)
– kopiju ovjerenog Statua udruge usklađenog sa Zakonom o udrugama ovjeren od strane Ureda državne uprave

2. OBVEZNA DOKUMENTACIJA
– ovjeren i potpisan zapisnik sa posljednje Skupštine kluba u 2020.g.
– mjesto i satnica održavanja treninga
– tablice i rezultate za proteklu natjecateljsku sezonu svih kategorija
– raspored natjecanja – nastupa svih kategorija u 2020/2021 godini
– završni račun za 2019.godinu ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe i ovjeren od FINA- e, te skraćeni završni račun sa specifikacijom svih prihoda i rashoda ovjeren pečatom i potpisan od strane ovlaštene osobe
– plan i program rada za 2021. godinu – financijski plan za 2021.godinu
– dokumenti koji dokazuju
a) stupanj natjecanja svih kategorija u sezoni 2020/2021
b) obavezne troškove službenih utakmica ( domaćih i gostujućih), članarina i kotizacija
c) popis registriranih članova- natjecatelja, ime i prezime, datum rođenja, broj sportske iskaznice u tekućoj godini
d) uvjerenje nadležnog suda da se protiv svih ovlaštenih osoba za zastupanje udruge ne vodi kazneni postupak i da nisu pravomoćno osuđeni za kazneno djelo
e) potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu ( ne starijem od 30 dana)
f) Licence trenera

Sva dokumentacija mora biti ovjerena pečatom udruge i potpisom ovlaštene osobe.

ROK ZA DOSTAVU TRAŽENE DOKUMENTACIJE NAJKASNIJE DO 30.11. 2020. na adresu Saveza sportova Trg kralja Tomislava 5/1

Udruge – klubovi koji na vrijeme i u cijelosti ne dostave traženu dokumentaciju neće biti uvršteni u prijedlog Programa javnih potreba za 2021. godinu.

Sva dostavljena dokumentacija koristiti će se za kasnije raspisani Natječaj za raspodjelu financijskih sredstava po udrugama u Programu javnih potreba u sportu Grada za 2021. godinu.

Predsjednik :
Borislav Vidošić