Dopis udrugama za radionicu

Broj: 183./2018.

U Slavonskom Brodu, 16.travnja 2018.

 

 

  • SVIM KLUBOVIMA I SAVEZIMA KOJI SU JAVNA POTREBA ZAJEDNICE I BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE I FINANCIRAJU SE SREDSTVIMA ZAJEDNICE U 2018. GODINI,

 

 PREDMET:  TEMATSKA RADIONICA ZA KLUBOVE I SAVEZE KOJI SU JAVNA POTREBA U ŠPORTU ŽUPANIJSKE ZAJEDNICE I BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE I FINANCIRAJU SE SREDSVIMA ZAJEDNICE U 2018. GODINI,

 Poštovani!

             Zajednica športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije pokreće održavanje Radionice i predavanje za športske udruge i saveze koji su javna potreba u športu ove Zajednice i Brodsko-posavske županije i financiraju se sredstvima Zajednice i Županije u 2018. godini.

            Radionicu ćemo organizirati na temelju točke 2.3. „Podrška o potencijalnim prijaviteljima“ Priručnika za postupanje u primjeni Uredbe o kriterijima, mjerilima i projektima od interesa za opće dobro koje provode udruge.

            U svrhu zakonitog i što kvalitetnijeg vođenja knjigovodstva kluba/saveza i podnošenja financijske dokumentacije Zajednici a u svrhu pravdanja utrošenih sredstava doznačenih od strane Zajednice, organizirat ćemo Radionicu s temama;

 Rad udruga/saveza u poreznom sustavu Republike Hrvatske,

  1. Obveze udruga/saveza i način pravdanja doznačenih financijskih sredstava iz javnih izvora financiranja,
  2. Normativna djelatnost Udruge/Saveza, donošenje odluka i administrativni dio poslova.

             Na Radionici će biti predavači iz redova kvalificiranih osoba iz ovih djelatnosti.

             KAKO BI ŠTO BOLJE SAGLEDALI PROBLEMATIKU I PRIPREMILI SE ZA PREDAVANJA, SVI ZAINTERESIRANI KLUBOVI/SAVEZI MOGU PISMENA PITANJA VEZANO ZA GORE NAVEDENE TEME I SVE NEJASNOĆE S KOJIMA SE SUSREĆETE U RADU DOSTAVITI ZAJEDNICI, PRIJE ODRŽAVANJA RADIONICE A NAJKASNIJE DO 1.SVIBNJA.2018. GODINE.

            PITANJA DOSTAVITI NA MAIL ADRESU: zsuis-bpz@sb.t-com.hr

            NA PITANJA ĆEMO VAM ODGOVORITI NA SAMOJ RADIONICI.

             Radionica će se održati u Slavonskom Brodu u svibnju 2018. godine, o čemu ćete dobiti pismeni poziv.

            Sve dodatne informacije dobit ćete na početku Radionice.

            Molimo Vas da ovu Radionicu shvatite ozbiljno te da na istoj bude nazočan predstavnik Vašeg Kluba/Saveza.

            U prilogu dopisa dostavljamo Vam:

 

  • Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja Programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, i
  • Priručnik za postupanje u primjeni Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

 

 

            S poštovanjem!

 Glavni tajnik: Ante Kardum v.r.