Datum

19. lis 2019.

Vrijeme

08:00 - 18:00

Športska udruga gluhih

Obavijest:

ŠUG”Nova Gradiška”,odlazi na turnir u Salzburger.

Vrijeme održavanja:19.10.2019.godine.

Sastav će činiti dvije ekipe:jedna muška i jedna ženska ekipa.